Meny
 
Konfirmasjon
Bli med på skattejakt i kirken! "VEIEN" er et smart spill for nettbrett og mobil, laget til konfirmanter med behov for tilrettelagt undervisning. Men spillet vil også være en fin døråpner til kirken og til livet for andre barn og unge. Varierte oppgaver: Memory og ryddespill, gjenkjennelse av figurer og symboler, sang og orkester. "VEIEN" er et fint verktøy til undervisning i vekselvirkning med samtaler og aktiviteter i kirkerommet.
Se lærerveiledning her: skrifthuset.mamutweb.com/subde...

VEIEN er produsert for Fredrikstad kirkelige fellesråd, med støtte av Kirkerådet og Borg bispedømme, og kan lastes ned gratis i AppStore og GooglePlay
AppStore: apps.apple.com/no/app/veien/id...
GooglePlay: play.google.com/store/apps/det...

 
FORBØNN FOR DEN ENKELTE KONFIRMANT.
Kortene inneholder 14 bønner fra 2002. Kort med nye bønner blir trykt i løpet av 2021.

HALLO – BØNNEBOK FOR UNGDOM
Denne mini-bønneboka er ikke større enn et bankkort, men kan brettes ut til åtte innholdsrike sider. Morgenbønn og kveldsbønn, bønn for søndagen, bønn om kjærlighet, "Dagens sukk" og "Dagens takk" og "Vår Far i himmelen".

BE FOR KONFIRMANTEN
Kortet inneholder en enkel bønn som voksne kan be for konfirmanten. La konfirmantene skrive navnet sitt i kortet, og sende det til en fadder eller en annen i familien. “Gode Gud, takk for konfirmantene og fellesskapet vi har med dem. Lær oss å leve sammen som unge og voksne, og gi hverandre lov til å være ulike. Jeg ber særlig for _____ (fornavn)."

skrifthuset.mamutweb.com/Shop/...
 
HELLIG HANDLING
Vi planlegger nå en ny arbeidsbok for konfirmanter. Her skal innhold og oppgaver knyttes til dåp og kirkelige handlinger, gudstjeneste og nattverd, dåp, på lignende måte som i appen VEIEN. Men det visuelle uttrykket skal være et annet, med utgangspunkt i tre altertavler av Tor Lindrupsen, ...og grensesnittet blir analogt! Arbeidsboka planlegges utgitt i løpet av våren 2021. Ta kontakt dersom du ønsker å teste ut noen oppgaver i din konfirmantgruppe løpet av jan/febr.
Bruk kontaktsiden eller e-post: post@skrifthuset.no